Geplaatst door Travel Health Clinic,

Op reis met medicijnen?

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Het CAK waarmerkt deze verklaringen.
Check op de site van het CAK welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen.
https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis