Geplaatst door Travel Health Clinic,

Er is een ebola-uitbraak gaande in een deel van West-Afrika, in de landen Guinee, Liberia en Sierra Leone. De uitbraak begon in februari/maart dit jaar. Lokale autoriteiten hebben maatregelen getroffen om een verdere uitbraak te voorkomen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) acht het risico voor reizigers gering. Mensen kunnen alleen een ebola-infectie oplopen door direct contact met besmette mensen of dieren.

Reizigers wordt geadviseerd naast algemene hygiënemaatregelen (handen wassen) ook een aantal extra maatregelen in acht te nemen, zoals het vermijden van contact met wilde dieren en besmette personen. Indien u van plan bent om naar dit gebied te reizen, neemt u dan contact op met een vaccinatiecentrum, travel clinic, GGD of deskundig huisarts voor advies.

Wat is ebola?

Ebola is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het ebolavirus. De ziekte wordt ook wel ebola hemorragische koorts genoemd. Het is een ernstige ziekte die gepaard gaat met bloedingen in het lichaam en er is een grote kans op overlijden. Ebola is een zeldzame ziekte, maar nu en dan is er een lokale uitbraak in Afrika.

Bron: WHO, LCR, RIVM