Geplaatst door Travel Health Clinic,

Nieuw coronavirus in China. 

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. Op dit moment doen de Chinese autoriteiten onderzoek naar het virus en de bron van de besmettingen. Voor actuele informatie over het aantal gevallen verwijzen we naar de RIVM website.

Ziekteverschijnselen
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts.  Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. Veel coronavirussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken bij mensen en dieren. Vaak gaat het dan om verkoudheidsklachten.

Besmetting
De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet zo heel besmettelijk. In China zijn niet heel veel familieleden van patiënten ziek geworden. Daarom lijkt het er op dat de ziekte niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. Er lijkt een verband te zijn met een markt waar vis en levende dieren worden verkocht. Een aantal patiënten werkt op deze markt. Mogelijk speelt de markt een rol bij de verspreiding van de ziekte. De markt is inmiddels gesloten.

Reizigers
De WHO heeft aangegeven dat er geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met vis of levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.
Volgens de ECDC European Centre for Disease Prevention and Control  is de kans dat dit virus naar Europa komt erg klein. Daarnaast zijn er geen directe vluchten van Wuhan naar Nederland.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen noodzakelijke reizen te maken naar Wuhan, vanwege de maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de verspreiding en besmetting tegen te gaan.

Bron: LCR, 28012020